Spataderbehandeling

Spataderen tijdens zwangerschap uiten zich als dikker wordende blauwe aderen of rood/bruine plekjes met kleine vertakkingen.

Wat zijn spataderen ?

Ze worden ook wel varices genoemd. Er kunnen klachten ontstaan zoals pijn, jeuk, vermoeidheid, tintelingen en een branderig gevoel. Activiteiten waarbij men hinder kan ondervinden zijn met name: (op)staan, lopen, liggen, duwen en tillen.

Hoe ontstaan spataderen tijdens zwangerschap?

Tijdens de zwangerschap treden er allerlei veranderingen op in het bloedvatenstelsel. Door toename van de druk in de aders van de onderste ledematen, ontstaat er een belemmering in de bloedcirculatie. Ook een teveel aan vocht (oedeem) veroorzaakt een toename van de druk.

Hoe vaak komen spataderen tijdens zwangerschap voor?

Ongeveer 40% van alle zwangeren krijgt hier vroeg of laat tijdens de zwangerschap mee te maken. Je hebt meer kans om spataderen tijdens zwangerschap te krijgen als het in de familie voorkomt. Behandeling kan voorkomen dat het erger wordt.

Voor de fysiotherapeutische behandeling is geen verwijzing nodig van de (huis)arts. De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden dit helemaal of voor het grootste deel.